Окремі аспекти законотворчості щодо удосконалення проекту Закону України «Про статус слідчого»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум права. – 2012. – № 2. – С. 819– 823

Анотація

Висвітлено проблеми удосконалення нормотворчого процесу щодо підготовки законопроекту «Про статус слідчого» з урахуванням прийняття нового Кримінального процесуального кодексу України та запропоновані конкретні пропозиції щодо внесення відповідних змін і доповнень.
The problems that appeared during the preparation the law about the investigators status and also the author makes some propositions for improving that law studied.
Освещены проблемы совершенствования нормотворческого процесса при подготовке законопроекта «О статусе следователя» с учетом принятия нового Уголовного процессуального кодекса Украины и представлены конкретные предложения по внесению соответствующих изменений и дополнений.

Опис

Юхно, О. О. Окремі аспекти законотворчості щодо удосконалення проекту Закону України «Про статус слідчого» [Електронний ресурс] / О. О. Юхно // Форум права. – 2012. – № 2. – С. 819-823. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/ FP/2012-2/12joopcc.pdf.

Ключові слова

Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, законопроект, bill, слідчий, следователь, investigator, правовий статус, правовой статус, legal status

Бібліографічний опис