Етапи державотворення незалежної України (1991–2011 рр.)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 2 (53). – С. 11-19

Анотація

Проаналізовано основні події розвитку України за 20 років незалежності, зроблено спробу визначити головні періоди її державотворення. The main events of Ukrainian development during 20 years of independence are analyzed; an attempt to define the main periods of state’s creation is made. Проанализированы основные события развития Украины за 20 лет независимости, сделана попытка определить главные периоды созидания государства.

Опис

Греченко, В. А. Етапи державотворення незалежної України (1991–2011 рр.) / В. А. Греченко // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 2 (53). – С. 11-19.

Ключові слова

Держава і право. State and Law. Государство и право, Історія. History. История, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, етапи розвитку, этапы развития, stages of development, незалежність, независимость, independence, державотворення, государственное строительство

Бібліографічний опис