Ситуація невизначеності та роль толерантності як складової соціально-психологічної адаптації курсантів-правоохоронців

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – 2017. – Т. 7 : Екологічна психологія, Вип. 43. – С. 61-70

Анотація

Проаналізовано взаємозв’язки толерантності до невизначеності з окремими показниками соціально-психологічної адаптації курсантів - майбутніх правоохоронців, що навчаються в рамках програми психо¬логічного супроводу. У дослідженні було встановлено, що у курсантів, які навчаються в контексті програми психологічного супроводу окремі компоненти толерантності до невизначеності актуалізують такі складові соціально-психологічної адаптації як прийняття себе, прийняття інших, емоційний комфорт і зовнішній контроль, а також знижує їх дезадап¬тацію. У групі курсантів, які навчаються в рамках звичайної програми толерантність до невизначеності актуалізує тільки емоційний комфорт і ескапізм . The article presents the results of the study of the interrelationships of tolerance to uncertainty with separate indicators of the socio-psychological adaptation of cadets - would be law enforcement officers in the context of the psychological support program. Рассматривается толерантность к неопределенности как необходимая психологическая характеристика современных полицейских, важное условие их социально-психологической адаптации. Взаимосвязи толерантности к неопределенности и социально-психологическая адаптация курсантов включенных в программу психологического сопровождения свидетельствуют о необходимости дальнейшей разработки программы психологического сопровождения учебы курсантов в системе высшего полицейского образования, направленной на оптимизацию толерантности к неопределенности.

Опис

Клименко І.В. Ситуація невизначеності та роль толерантності як складової соціально-психологічної адаптації курсантів-правоохоронців // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – 2017. – Т. 7 : Екологічна психологія. – Вип. 43. – С. 61-70

Ключові слова

Психологія. Рsychology. Психология, відношення до новизни, відношення до невизначеності, толерантність до невизначеності, соціально-психологічна адаптація, курсанти, психологічний супровід, курсанты, высшее полицейское образование, программа психологического сопровождения, социально-психологическая адаптация, толерантность к неопределенности, cadets, higher police education, psychological support program, socio-psychological adaptation, tolerance for uncertainty

Бібліографічний опис