Ключові методи формування сприятливого психологічного клімату у військовому підрозділі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Підготовка правоохоронців в системі МВС України в умовах воєнного стану : зб. наук. пр. (м. Харків, 26 трав. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. - С. 208-209

Анотація

В статті розкриваються ключові методи формування сприятливого психологічного клімату у військовому підрозділі. Зазначається, що одним із обов’язків будь-якого військового керівника є забезпечення адаптації підлеглих і мінімізація негативних наслідків психоемоційного характеру, як під час навчання, так і під час проходження служби та виконання бойових завдань.
The article reveals the key methods of creating a favorable psychological climate in a military unit. It is noted that one of the duties of any military leader is to ensure the adaptation of subordinates and minimize the negative consequences of a psycho-emotional nature, both during training and during service and combat missions.
В статье раскрываются ключевые методы формирования благоприятного психологического климата в военном подразделении. Отмечается, что одной из обязанностей любого военного руководителя является обеспечение адаптации подчиненных и минимизация негативных последствий психоэмоционального характера как во время обучения, так и во время прохождения службы и выполнения боевых заданий.

Опис

Моргунов О. А. Ключові методи формування сприятливого психологічного клімату у військовому підрозділі / О. А. Моргунов // Підготовка правоохоронців в системі МВС України в умовах воєнного стану : зб. наук. пр. (м. Харків, 26 трав. 2022 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Каф. тактич. та спец. фізич. підготовки ф-ту № 3, Наук. парк «Наука та безпека». – Харків : ХНУВС, 2022. - С. 208-209.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Психологія. Рsychology. Психология, психологічний клімат, військовий підрозділ, військовослужбовці, військовий керівник, психологический климат, военное подразделение, военнослужащие, военный руководитель, psychological climate, military unit, military personnel, military leader

Бібліографічний опис