25 років становлення Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ: славетна історія та горизонти майбутнього

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020-02-21

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Суми: Видавничий дім «Ельдорадо», 2020. – 424 с.

Анотація

Збірник містить тези доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції «25 років становлення Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ: славетна історія та горизонти майбутнього» з проблем юриспруденції, економіки, філософії, історії, психології, лінгвістики, освіти, євроінтеграції на шляху сучасного державотворення в Україні.
The collection contains theses of the reports of the participants of the International Scientific and Practical Conference dedicated to the 25th anniversary of the Sumy branch of the Kharkov National University of Internal Affairs on the problems of jurisprudence, economics, philosophy, history, psychology, linguistics, education, European integration on the way of the modern state in Ukraine.
Сборник содержит тезисы докладов участников Международной научно-практической конференции «25 лет становления Сумского филиала Харьковского национального университета внутренних дел: славная история и горизонты будущего» по проблемам юриспруденции, экономики, философии, истории, психологии, лингвистики, образования, евроинтеграции на пути современного государства в Украине.

Опис

25 років становлення Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ: славетна історія та горизонти майбутнього: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 21-22 лют. 2020 р.) / МВС України, Сумська філія Харків. нац. ун-ту внутр. справ. – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2020. – 424 с.

Ключові слова

Збірники матеріалів наукових конференцій. Materials of conferences. Сборники материалов научных конференций, Materials of conferences. Збірники матеріалів наукових конференцій. Сборники материалов научных конференций, Україна. Ukraine. Украина, Харківський національний університет внутрішніх справ, Харьковский национальный университет внутренних дел, Kharkiv National University of Internal Affairs, Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ, Сумской филиал Харьковского национального университета внутренних дел, Sumy Branch of Kharkiv National University of Internal Affairs, Історія. History. История, Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, Держава і право. State and Law. Государство и право, Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность

Бібліографічний опис

25 років становлення Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ: славетна історія та горизонти майбутнього: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 21-22 лют. 2020 р.) / МВС України, Сумська філія Харків. нац. ун-ту внутр. справ. – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2020

Зібрання