Викладання іноземної мови в умовах дистанційного та онлайн-навчання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021-04-18

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Scientific collection «InterConf»,(51): with the Proceedings of the 9th International Scientific and Practical Conference «Science and Practice: Implementation to Modern Society»(April 18-19, 2021). 229-234 p.

Анотація

Вивчення іноземної мови в рамках дистанційного навчання - нова реальність. Будучи частиною загальної системи освіти, дистанційне навчання володіє всіма її компонентами: цілями, змістом, принципами, формами і засобами. Воно орієнтоване на успішне здійснення навчального процесу. Викладач повинен керувати і регулювати навчальну діяльність студентів. Дистанційна форма навчання висуває нові вимоги до викладачів, серед яких вдосконалення професіоналізму, підвищення рівня професійної компетентності, володіння сучасними технологіями, вміння використовувати їх у навчальному процесі.

Опис

Пандемія та локдаун внесли зміни не тільки в наше повсякденне життя, але і в професійну діяльність. Цей час став ще одним етапом на шляху набуття досвіду викладання іноземних мов, в даному випадку, в умовах дистанційного навчання. Протягом досить короткого часу потрібно було перебудуватися з моделі занять в аудиторії на заняття в так званому віртуальному просторі. Викладачі, особливо старше покоління, звикли працювати в аудиторії, маючи перед очима учнів, спостерігаючи за їх реакцією. Відсутність такого контакту для багатьох стала перешкодою, яку потрібно було подолати. Незважаючи на те, що використання можливостей інтернету не є для викладачів і учнів чимось абсолютно новим і незвіданим, робота над іноземною мовою з опорою на цифрові технології в умовах дистанційного навчання стала для багатьох своєрідним викликом.

Ключові слова

Ключові слова: дистанційне навчання, онлайн-заняття, освітній процес, сучасні технології, методи і форми навчання.

Бібліографічний опис