Кібербулінг як соціальна реальность

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Правова наука і державотворення в Україні в контексті інтеграційних процесів: матеріали ХІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 19-20 трав. 2023 р.). – Суми, 2023. – С. 290-291

Анотація

У сучасному світі соціальні мережі відіграють важливу роль і спричиняють величезний вплив на повсякденну поведінку людини, її культуру, сприяють формуванню світоглядних цінностей та орієнтирів. Окрім цього Інтернет став ареною такого злочину як кібербулінг.
In the modern world, social networks play an important role and have a huge impact on the everyday behavior of a person, his culture, contribute to the formation of worldview values and landmarks. In addition, the Internet has become an arena for such a crime as cyberbullying.
В современном мире социальные сети играют важную роль и оказывают огромное влияние на повседневное поведение человека, его культуру, способствуют формированию мировоззренческих ценностей и ориентиров. Кроме этого, Интернет стал ареной такого преступления как кибербуллинг.

Опис

Ключові слова

кібербулінг, булінг, соціальні мережі, Інтернет, знущання, психічне здоров’я, буллинг, bullying, cyberbullying, кибербуллинг

Бібліографічний опис

Головко, О. В. Кібербулінг як соціальна реальность / О. В. Головко // Правова наука і державотворення в Україні в контексті інтеграційних процесів: матеріали ХІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 19-20 трав. 2023 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Сумська філія. – Суми, 2023. – С. 290-291.