Дидактические возможности сети Интернет в современном образовании

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Педагогіка та психологія: виклики і сьогодення: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, Україна, 6-7 травня 2016 р.). – Київ, 2016. – С. 20-22

Анотація

Дидактический потенциал сети интернет раскрывается с точки зрения возможностей доступа к разнообразным и постоянно обновляемым глобальным профессионально ориентированным информационным ресурсам. Дидактичний потенціал мережі інтернет розкривається з точки зору можливостей доступу до різноманітних глобальних професійно орієнтованих інформаційних ресурсів, що постійно оновлюються. The didactic potential of the Internet is disclosed in terms of access to a variety of constantly updated global, professionally-oriented information resources.

Опис

Почуева В.В. Дидактические возможности сети Интернет в современном образовании. / В.В. Почуева //Педагогіка та психологія: виклики і сьогодення: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 6-7 травня 2016 р.). – Київ: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2016. – 120с. – С. 20-22.

Ключові слова

информационное общество, виртуальность, интерактивность, автономность, контекстный подход, інформаційне суспільство, віртуальність, інтерактивність, контекстний підхід, автономність, information society, virtuality, interactivity, contextual approach, autonomy

Бібліографічний опис