Реалізація конституційного права на вищу освіту і система зовнішнього незалежного оцінювання знань

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум права. – 2009. – № 3. – С. 204–209

Анотація

Досліджена правова база системи зовнішнього незалежного тестування в аспекті додержання конституційного права на освіту. Розглянуто закордонний досвід використання системи оцінювання здібностей випускників Шведським тестом оцінювання мислення.
The legal base of system of external independent testing in aspect of performance of a constitutional law on formation is investigated. Foreign experience of use of system of estimation of abilities of graduates by the Swedish test of estimation of thinking is considered.
Исследована правовая база системы внешнего независимого тестирования в аспекте выполнения конституционного права на образование. Рассмотрен зарубежный опыт использования системы оценивания способностей выпускников Шведским тестом оценивания мышления.

Опис

Гробова , В. П. Реалізація конституційного права на вищу освіту і система зовнішнього незалежного оцінювання знань [Електронний ресурс] / В. П. Гробова // Форум права. – 2009. – № 3. – С. 204–209 . – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/ FP/2009-3/09gvpnoz.pdf.
Гробова В. П. "Реалізація конституційного права на вищу освіту і система зовнішнього незалежного оцінювання знань." Форум права3 (2009): 204-209.

Ключові слова

Конституційне право. Constitutional Law. Конституционное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, вища освіта, зовнішнє незалежне оцінювання знань, право на освіту, высшее образование, внешнее независимое оценивание знаний, право на образование, right to education, higher education

Бібліографічний опис