Вплив фізичного виховання на формування здорового способу життя студентської молоді

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції : матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 травня 2018 року, м. Суми). – Суми, 2018. – С. 135-137.

Анотація

Заняття фізичними вправами, активний руховий режим мають велике значення у формуванні здорового способу життя, духовного та фізичного розвитку студентської молоді. Заняття фізичними вправами зміцнюють здоров’я, підвищують нервово-психічну стійкість до емоційних стресів, підтримують фізичну і розумову працездатність.
Physical exercises and an active movement regime are of great importance in the formation of a healthy lifestyle, spiritual and physical development of student youth. Physical exercises strengthen health, increase neuropsychological resistance to emotional stress, support physical and mental capacity.
Занятия физическими упражнениями, активный двигательный режим имеют большое значение в формировании здорового образа жизни, духовного и физического развития студенческой молодежи. Занятия физическими упражнениями укрепляют здоровье, повышают нервно-психическую устойчивость к эмоциональным стрессам, поддерживают физическую и умственную работоспособность.

Опис

Білоус, Т. Л. Вплив фізичного виховання на формування здорового способу життя студентської молоді / Тетяна Львівна Білоус // Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції : матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 травня 2018 року, м. Суми) / Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. – Суми: Видавничий дім «Ельдорадо», 2018. – С. 135-137.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Фізична культура. Спорт. Physical Education. Sport. Физическая культура. Спорт, студенти, students, студенты, здоров’я, health, здоровье, здоровий спосіб життя, healthy lifestyle, здоровый образ жизни

Бібліографічний опис