Стресостійкість як складова психологічного благополуччя особистості

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 29 берез. 2024 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2024. – С. 249-251

Анотація

Розглянуто особливості структури психологічного благополуччя особистості та значення стресостійкості для його підтримки на оптимальному рівні.
The peculiarities of the structure of the psychological well-being of the individual and the importance of stress resistance for its maintenance at an optimal level are considered.
Рассмотрены особенности структуры психологического благополучия личности и значение стрессоустойчивости для его поддержания на оптимальном уровне.

Опис

Ключові слова

особистість, стресостійкість, психологічне благополуччя, стрес-фактори, personality, stress resistance, psychological well-being, stress factors, личность, стрессоустойчивость, психологическое благополучие, стресс-факторы

Бібліографічний опис

Думенко, М. В. Стресостійкість як складова психологічного благополуччя особистості / Марія Вікторівна Думенко // Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 29 берез. 2024 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Нац. акад. правових наук України. – Вінниця : ХНУВС, 2024. – С. 249-251.