Щодо окремих соціально-правових аспектів існування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні проблеми соціального права. Випуск 7. Матеріали міжнародної науково-практичної кон ференції «Проблеми реалізації і захисту соціальних прав в Україні» 27 квітня 2018 року. – Львів, «ГАЛИЧ-ПРЕС», 2018. – 292 с. С. 73-76

Анотація

Проаналізовано окремі проблеми запровадження та продовження мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення. Вивчено досвід іноземних держав у запровадженні механізмів обмеження вільного продажу земель. Some problems of introduction and extension of the moratorium on the sale of agricultural land are analyzed. The experience of foreign countries in the introduction of mechanisms for limiting the free sale of land has been studied. Проанализированы отдельные проблемы внедрения и продление моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Изучен опыт иностранных государств во внедрении механизмов ограничения свободной продажи земель.

Опис

Бригадир І.В. Щодо окремих соціально-правових аспектів існування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення. / І. В. Бригадир // Актуальні проблеми соціального права. Випуск 7. Матеріали міжнародної науково-практичної кон ференції «Проблеми реалізації і захисту соціальних прав в Україні» 27 квітня 2018 року. – Львів, «ГАЛИЧ-ПРЕС», 2018. – 292 с., с. 73-76.

Ключові слова

Земельне право. Аграрне право. Land Law. Agrarian Law. Земельное право. Аграрное право

Бібліографічний опис