Дія механізму обмежень у договірному праві щодо права переважної купівлі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і безпека. - 2010. - № 5 (37). - С. 248-251

Анотація

Розглянуто право переважної купівлі крізь механізм обмежень. Доведено, що через дію обмежень власника здійснюється право переважної купівлі. З'ясовано, що таким чином виявляється обмеження щодо охорони прав інших осіб, які є учасниками спільної часткової власності.
The right of first refusal through the mechanism of limits is considered. It is proved that because of the restrictions of the owner the right of first refusal is realized. It is determined that limits of protection of other persons who are members of common partial ownership are displayed in such way.
Рассмотрено преимущественной покупки в ракурсе механизма ограничений. Доказано, что через ограничения собственника осуществляется право преимущественной покупки. Выяснено, что таким образом проявляются ограничения по охране прав других лиц, которые являются участниками общей долевой собственности.

Опис

Ключові слова

право переважної купівлі, right of first refusal, право преимущественной покупки, договірне право, contract law, договорное право, механізм обмежень, mechanism of restrictions, механизм ограничений

Бібліографічний опис

Мічурін, Є. О. Дія механізму обмежень у договірному праві щодо права переважної купівлі / Є. О. Мічурін // Право і безпека. - 2010. - № 5 (37). - С. 248-251.