Black, grey or white? Finding the new shade of corruption in Ukraine

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

The Relativity of Wrongdoing: Corruption, Organised Crime, Fraud and Money Laundering in Perspective. - Nijmegen: Wolf Legal Publishers, 2015. - p.21-42

Анотація

В статті обговорюються механізми, що використовуються організованими злочинними групами при захваті адміністративних функцій держави. Автори поглиблюють метафори захоплення країни і стверджують, що в Україні організовані злочинні групи купили свої державні та політичні партійні позиції у посадових осіб, що представляють державу. Автори пришли до висновку, що з початку 2000-х років організована злочинність стала домінувати в політичному світі України, пропонуючи виплати існуючій державній системі. І до 2010 року більшість державних посад в Україні були куплені членами різних кримінальних груп. Обговорюється механіка такого захвату держави. Представлені дані оригінального дослідження, проведеного авторами. Ці дані описують ендемічний рівень корупції в Україні та допомагають зрозуміти участь у корупційній поведінці на різних рівнях. Українська корупція називається "домашнім питомцем-монстром". Обговорюються різні способи боротьби з корупцією.
In thearticle the mechanisms used by organising politicalcriminals in capturing the administrative functions of the state is discussed. Authors extentthe capture metaphor even furtherandarguethat in Ukraine the organized criminal groups bought their stateandpolitical party positions from officialsrepresenting the state. Authors came to conclusion that starting from the early 2000criminals came to dominate politicalworldbymeans of offering payments tothe existent system. And finally, by 2010, most of the state positions in Ukraine were boughtby members of different criminalgroups. The mechanics ofcapturing the stateis discussed. The data of the original research conducted by authors are presented. This datadescribes the endemic level of corruption in Ukraine andhelps to understand theengagementincorrupt conduct at different levels. Ukrainian corruption described as a “pet monster”. Different ways of tackling corruption discussed.
В статті обговорюються механізми, що використовуються організованими злочинними групами при захваті адміністративних функцій держави. Автори поглиблюють метафори захоплення країни і стверджують, що в Україні організовані злочинні групи купили свої державні та політичні партійні позиції у посадових осіб, що представляють державу. Автори пришли до висновку, що з початку 2000-х років організована злочинність стала домінувати в політичному світі України, пропонуючи виплати існуючій державній системі. І до 2010 року більшість державних посад в Україні були куплені членами різних кримінальних груп. Обговорюється механіка такого захвату держави. Представлені дані оригінального дослідження, проведеного авторами. Ці дані описують ендемічний рівень корупції в Україні та допомагають зрозуміти участь у корупційній поведінці на різних рівнях. Українська корупція називається "домашнім питомцем-монстром". Обговорюються різні способи боротьби з корупцією.

Опис

Markovska, A. Black, grey or white? Finding the new shade of corruption in Ukraine/ Anna Markovska, Alexey Serduyk // The Relativity of Wrongdoing: Corruption, Organised Crime, Fraud and Money Laundering in Perspective / Petrus C. van Duyne, Almir Maljevic, Georgios A. Antonopoulos, Jackie Harvey, Klaus von Lampe (eds.). - Nijmegen: Wolf Legal Publishers, 2015. - p.21-42

Ключові слова

Соціологія. Соціальна робота. Sociology. Social Work. Социология. Социальная работа, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, корупція, захоплення держави, організовані кримінальні групи, корупція як «домашній пітомец-монстр», corruption, capturing the state, oganised criminal groups, corruption as a “pet monster”, коррупция, захват государства, организованные преступные группы, коррупция как «домашний питомец-монстр», соціологічний моніторинг, социологический мониторинг, sociological monitoring, 2014, Харківська область, Харьковская область, Kharkiv region

Бібліографічний опис

The Relativity of Wrongdoing: Corruption, Organised Crime, Fraud and Money Laundering in Perspective. - Nijmegen: Wolf Legal Publishers, 2015. - p.21-42