Взаємозв’язок рефлексії та особистісної зрілості у працівників Національної поліції

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : тези доп. учасників наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 трав. 2018 р.). – Харків, 2018. – С. 167-170

Анотація

Розглянуто проблему вивчення рефлексії як важливої складової особистісної зрілості правоохоронців, оскільки дозволяє утримуватися від імпульсивних, стереотипних дій, аналізувати свої вчинки та розуміти їх наслідки, а також свідомо регулювати свою діяльність з урахуванням всіх обставин.
The problem of studying reflection is considered as an important component of the personal maturity of law enforcement officers, as it allows you to refrain from impulsive, stereotypical actions, analyze your actions and understand their consequences, as well as consciously regulate your activities taking into account all circumstances.
Рассмотрена проблема изучения рефлексии как важной составляющей личностной зрелости правоохранителей, поскольку позволяет воздерживаться от импульсивных, стереотипных действий, анализировать свои поступки и понимать их последствия, а также сознательно регулировать свою деятельность с учетом всех обстоятельств.

Опис

Онацька, В. Д. Взаємозв’язок рефлексії та особистісної зрілості у працівників Національної поліції / Валерія Дмитрівна Онацька // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : тези доп. учасників наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 трав. 2018 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2018. – С. 167-170.

Ключові слова

Психологія. Рsychology. Психология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Юридична психологія. Legal psychology. Юридическая психология, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, Национальная полиция Украины, поліція, police, полиция, поліцейський, policeman, полицейский, рефлексія, reflection, рефлексия, особистісна зрілість, personal maturity, личностная зрелость

Бібліографічний опис