Поняття та юридична характеристика договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. – Вип. 38. - С. 233-237

Анотація

Розкрито поняття та дана юридична характеристика договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком. Раскрыто понятие и дана юридическая характеристика договора о предоставлении услуг по управлению многоквартирным домом. The concept is disclosed and the legal characteristics of the contract for the provision of services for the management of an apartment building are given.

Опис

Мирза, С. С. Поняття та юридична характеристика договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком / С. С. Мирза // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. – Вип. 38. - С. 233-237

Ключові слова

Цивільне право. Civil Law. Гражданское право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, житлово-комунальні послуги, жилищно-коммунальные услуги, housing and communal services, предмет договору, предмет договора, управління багатоквартирним будинком, управления многоквартирным домом, apartment building management

Бібліографічний опис