Психологічна діагностика емоційного інтелекту керівників органів внутрішніх справ

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Національного університету оборони України. - 2012. - Вип. 2(27). - С. 197-201

Анотація

Стаття присвячена висвітленню основних підходів до психодіагностики емоційного інтелекту особистості і представляє результати авторського дослідження його рівня і структури у керівників органів внутрішніх справ.
The article is devoted to main approaches to psychological diagnostic of human emotional intelligence and describes the results of author’s investigation of level and stucture of Police managers’ emotional intelligence.
Статья посвящена основным подходам к психодиагностике эмоционального интеллекта личности и представляет результаты авторского исследования его уровня и структуры у руководителей органов внутренних дел.

Опис

Ключові слова

емоційний інтелект, emotional intelligence, эмоциональный интеллект, психологічна діагностика, psychological diagnostic, психологическая диагностика, керівники органів внутрішніх справ, heads of internal affairs bodies, руководители органов внутренних дел

Бібліографічний опис

Марченко, А. О. Психологічна діагностика емоційного інтелекту керівників органів внутрішніх справ / Марченко А. О., Барко В. І. // Вісник Національного університету оборони України. - 2012. - Вип. 2(27). - С. 197-201.