Шкільний музей А.С. Макаренка

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

„Творча спадщина А. С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти XXI століття ” (Суми, 15–16 березня 2018 р.). – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2018. – 284

Анотація

У статті розкрита історія створення «Шкільного музею ім. А.С. Макаренка» у сотій школі та його активна діяльність. Музей діє завдяки ентузіазму педагогів школи, активній участі учнів школи та співпраці з іншими музеями та Міжнародною макаренківською асоціацією. Спадщина педагогічної діяльності великого педагога продовжує діяти і виховувати підростаюче покоління, формує майбутніх педагогів і вихователів. The article reveals the history of the creation of the "School Museum. AS Makarenko "in a hundredth school and his active activities. The museum operates thanks to the enthusiasm of the school teachers, the active participation of school students and cooperation with other museums and the International Makarenko Association. The legacy of the pedagogical activity of the great teacher continues to act and bring up the younger generation, forming future educators and educators. В статье раскрыта история создания «Школьного музея им. А.С. Макаренко» в сотой школе и его активная деятельность. Музей действует благодаря энтузиазму педагогов школы, активном участии учеников школы и сотрудничества с другими музеями и Международной макаренковского ассоциацией. Наследие педагогической деятельности великого педагога продолжает действовать и воспитывать подрастающее поколение, формирует будущих педагогов и воспитателей.

Опис

Червоний П. Д. Шкільний музей А.С. Макаренка : матеріали II Міжнародної наук.-практ. конф. / П. Д. Червоний, О. М. Павленко // „Творча спадщина А. С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти XXI століття ” (Суми, 15–16 березня 2018 р.). – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2018. – 284

Ключові слова

Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, шкільний музей, school museum, школьный музей, Макаренко А. С., Makarenko A. S., виховання, education, воспитание, педагог, teacher, педагог, письменник, writer, писатель, колонія імені Максима Горького, colony named after Maxim Gorky, колония имени Максима Горького, комуна імені Фелікса Дзержинського, commune them. Felix Dzerzhinsky, коммуна имени Феликса Дзержинского

Бібліографічний опис