Бюджетні інвестиції як інструмент фінансово-правового регулювання державної інвестиційної діяльності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум Права. – 2021. – № 2 (67). – С. 54-61

Анотація

Визначено сутність бюджетних інвестицій та правового механізму їх використання як сучасного інструменту фінансово-правового регулювання державного інвестування задля підвищення ефективності державної інвестиційної діяльності в країні. Надано авторське визначення поняття "бюджетні інвестиції", уточнено зміст категорії "державний інвестиційний проект".
The essence of budget investments and the legal mechanism of their use as a modern tool of financial and legal regulation of public investment to increase efficiency of state investment activity in the country. The author's definition of the term "budget investments" is given, the content of the category "state investment project" is specified.
Определена сущность бюджетных инвестиций и правового механизма их использования в качестве современного инструмента финансово-правового регулирования государственного инвестирования для повышения эффективности государственной инвестиционной деятельности в стране. Предоставлено авторское определение понятия "бюджетные инвестиции", уточнено содержание категории "государственный инвестиционный проект".

Опис

Гетманець, О. П. Бюджетні інвестиції як інструмент фінансово-правового регулювання державної інвестиційної діяльності [Електронний ресурс] / О. П. Гетманець // Форум Права. – 2021. – № 2 (67). – С. 54-61. – Режим доступу: http://forumprava.pp.ua/files/054-061-2021-2-FP-Getmanets_8.pdf.
Гетманець, О. П. (2021). Бюджетні інвестиції як інструмент фінансово-правового регулювання державної інвестиційної діяльності. Форум Права, 67(2), 54–61. http://doi.org/10.5281/zenodo.4650277.

Ключові слова

Фінансове право. Бюджетне право. Банківське право. Financis Law. Budget Law. Banking Law. Финансовое право. Бюджетное право. Банковское право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, бюджетні інвестиції, бюджетные инвестиции, budget investments, бюджет, budget, державна інвестиційна діяльність, государственная инвестиционная деятельность, public investment activity, бюджетне інвестування, бюджетное инвестирование, budget investment, фінансово-правове регулювання, финансово-правовое регулирование, financial and legal regulation

Бібліографічний опис