Функції, мета та завдання процесуального права

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і безпека. - 2011. - № 2 (39). - С. 102-105

Анотація

Проаналізовано особливості, функції, мету та завдання процесуального права. Peculiarities, functions, purpose and tasks of trial law have been analyzed. Проанализированы особенности, функции, цель и задачи процессуального права.

Опис

Джафарова, М. В. Функції, мета та завдання процесуального права / М. В. Джафарова // Право і безпека. - 2011. - № 2 (39). - С. 102-105.

Ключові слова

Держава і право. State and Law. Государство и право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, процесуальне право, процессуальное право, procedural law, особливості, особенности, peculiarities, функції, функции, functions

Бібліографічний опис