Сучасний рівень і стан матеріально-технічного та фінансового забезпечення діяльності органів внутрішніх справ

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і безпека. - 2012. - № 1 (43). - С. 177-180

Анотація

Охарактеризовано сучасні погляди розуміння основних напрямків матеріально-технічного і фінансового забезпечення органів внутрішніх справ України. Визначено нормативно-правові акти, що регулюють діяльність матеріально-технічного та фінансового забезпечення органів внутрішніх справ України.
Modern looks on understanding of basic directions the material and technical and financial problems of providing of internal affairs of Ukraine are described. Normative and legal acts which regulate activity of logistical and financial support of internal affairs agencies of Ukraine are determined.
Охарактеризованы современные взгляды на понимание основных направлений материально-технического и финансового обеспечения органов внутренних дел Украины. Определены нормативно правовые акты, регулирующие деятельность материально-технического и финансового обеспечения органов внутренних дел Украины.

Опис

Ключові слова

матеріально-технічне забезпечення, material and technical support, материально-техническое обеспечение, фінансове забезпечення, financial support, финансовое обеспечение, органи внутрішніх справ, internal affairs agencies, органы внутренних дел

Бібліографічний опис

Руколайніна, І. Є. Сучасний рівень і стан матеріально-технічного та фінансового забезпечення діяльності органів внутрішніх справ / І. Є. Руколайніна // Право і безпека. - 2012. - № 1 (43). - С. 177-180.