Тактичне прогнозування при проведенні спеціальних операцій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 37. - С. 156-162.

Анотація

Розкрито тактичне прогнозування при проведенні спеціальних операцій. Досліджено вплив умілого прогнозування на виконання завдань у різноманітних обставинах. Раскрыто тактическое прогнозирование при проведении специальных операций. Исследовано влияние умелого прогнозирования на выполнение задач в различных обстоятельствах. Tactical forecasting during special operations is disclosed. The influence of skillful forecasting on the performance of tasks in various circumstances is investigated.

Опис

Акіменко, Д. О. Тактичне прогнозування при проведенні спеціальних операцій / Д. О. Акіменко, О. В. Конціялов // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 37. - С. 156-162.

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, спеціальні операції, special operations, специальные операции, тактичне прогнозування, тактическое прогнозирование, органи внутрішніх справ, органы внутренних дел, аналітична робота, аналитическая работа, планування дій, планирование действий, оперативна обстановка, оперативная обстановка, керівники, руководители, оперативний штаб, оперативный штаб, збирання данних, сбор данных, оперативні підрозділи, оперативные подразделения

Бібліографічний опис