Загальна спеціальна профілактика адміністративних проступків, які пов’язані з проституцією (ст.ст. 45, 46, 181-1 КУпАП)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2003

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Вип. 23. - С. 40-44

Анотація

Розглянуто заходи загальної спеціальної профілактики адміністративних проступків, які пов’язані з проституцією. Запропоновано вдосконалити, а також розробити нові заходи, спираючись на зміни в суспільному житті нашої держави. Measures of general special prevention of administrative offenses related to prostitution are considered. It is proposed to improve and develop new measures based on changes in the social life of our state. Рассмотрены меры общей специальной профилактики административных проступков, связанных с проституцией. Предложено усовершенствовать, а также разработать новые меры, опираясь на изменения в общественной жизни нашего государства.

Опис

Бугайчук, К. Л. Загальна спеціальна профілактика адміністративних проступків, які пов’язані з проституцією (ст.ст. 45, 46, 181-1 КУпАП) / К. Л. Бугайчук // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Вип. 23. - С. 40-44.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Administrative Law and Procedure. Административное право и процесс, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Кримінологія. Criminology. Криминология, адміністративний проступок, административный проступок, administrative misdemeanor, проституція, проституция, prostitution, загальна спеціальна профілактика, общая специальная профилактика, general special prevention, профілактичні заходи, профилактические мероприятия, preventive measures

Бібліографічний опис