Специфіка когнітивно-поведінкових копінг-стратегій та їх взаємозв’язку зі складовими системокомплексу рефлексивності курсантів які навчаються в умовах психологічного супроводу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Психологічний часопис. – 2016. – № 2 (4). – С. 43-55

Анотація

Аналізується специфіка когнітивно-поведінкових копінг-стратегій курсантів Харківського національного університету внутрішніх справ. Досліджено взаємозв’язки копінг-стратегій із складовими рефлексивності курсантів які навчаються в умовах психологічного супроводу. Мета психологічного супроводу курсантів в умовах навчання -повноцінна реалізація професійного потенціалу особистості курсанта і формування стійкості до несприятливих впливів професійного середовища. В результаті дослідження були визначені відмінності в групах досліджуваних курсантів в залежності від того проходять вони навчання в умовах психологічного супроводу чи ні. The article analyzes the peculiarities of the cognitive behavioral coping strategies of the students that study in Kharkiv National University of Internal Affairs. There was investigated the interrelation of the components of the reflexivity (reflection ability) of the students which were given the specific psychological treatment while they were studying. The main purpose of such psychological support in High school is full realizationof the individual professional potential of the student, forming the stability in spite of the conditions of the professional environment. Анализируется специфика когнитивно-поведенческих копинг-стратегий курсантов Харьковского национального университета внутренних дел. Исследованы взаимосвязи копинг-стратегий с составляющими рефлексивности курсантов обучающихся в условиях психологического сопровождения. Цель психологического сопровождения курсантов в условиях обучения - полноценная реализация профессионального потенциала личности курсанта и формирования устойчивости к неблагоприятным воздействиям профессиональной среды. В результате исследования были определены различия в группах испытуемых курсантов в зависимости от того проходят они обучение в условиях психологического сопровождения или нет.

Опис

Клименко, І. В. Специфіка когнітивно-поведінкових копінг-стратегій та їх взаємозв’язку зі складовими системокомплексу рефлексивності курсантів які навчаються в умовах психологічного супроводу / І. В. Клименко // Психологічний часопис. – 2016. – № 2 (4). – С. 43-55

Ключові слова

Психологія. Рsychology. Психология, рефлексивність, копінг-поведінка, копінг-стратегії, курсанти, ретроспективна рефлексія, рефлексія теперішнього, рефлексія майбутнього, рефлексія спілкування, психологічний супровід, рефлексивность, копинг-поведение, копинг-стратегии, курсанты, ретроспективная рефлексия, рефлексия настоящего, рефлексия будущего, рефлексия общения, психологическое сопровождение, reflexivity, coping behavior, coping strategies, students, retrospective reflection, reflection of presefuture reflection, reflection of communication, psychological support, psychological treatment

Бібліографічний опис