Систематизація законодавства про дисципліну праці як важливий чинник його ефективності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум права. – 2014. – № 1. – С. 347–349.

Анотація

Розглянута необхідність проведення в сучасних умовах господарювання систематизації нормативних актів про дисципліну праці як важливого чинника з регулювання взаємовідносин між працівником та роботодавцем в процесі праці.
The necessity of lead through for the modern terms of ménages systematization of normative acts about discipline of labour as an important factor of adjusting of mutual relations between a worker and employer in the process of labour is devoted.
Рассмотрена необходимость проведения в современных условиях ведения хозяйства систематизации нормативных актов о дисциплине труда как важного фактора регулирования взаимоотношений между работником и работодателем в процессе труда.

Опис

Марченко, І. В. Систематизація законодавства про дисципліну праці як важливий чинник його ефективності [Електронний ресурс] / І. В. Марченко // Форум права. – 2014. – № 1. – С. 347–349. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/jpdf/FP_index.htm_2014_1_61.pdf.
Марченко І. В. "Систематизація законодавства про дисципліну праці як важливий чинник його ефективності." Форум права 1 (2014): 347–349.

Ключові слова

Трудове право. Право соціального забезпечення. Labor law. Law of social guaranteeing. Трудовое право. Право социального обеспечения, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, дисципліна праці, законодавство про дисципліну праці, трудове законодавство, джерела права, працівник, роботодавець, дисциплина труда, трудовое законодательство, источники права, работник, работодатель, стимулирование труда, стимулювання праці, employee, employer, labour legislation, justification, labor discipline

Бібліографічний опис