Оптимізація навчально-методичного забезпечення підготовки поліцейських : пропозиції та рекомендації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харків : ХНУВС, 2016. – 16 с.

Анотація

Пропозиції та рекомендації присвячені питанням оптимізації навчально-методичного забезпечення підготовки поліцейських в сучасних умовах. Матеріали будуть корисними для науковців, правоохоронців-практиків, адь'юнктів, аспірантів, курсантів, студентів, викладачів вищих навчальних закладів.
Suggestions and recommendations are devoted to the optimization of educational and methodological support for police training in modern conditions. The materials will be useful for scientists, law enforcement practitioners, adjunctives, graduate students, cadets, students, teachers of higher educational institutions.
Предложения и рекомендации посвящены вопросам оптимизации учебно-методического обеспечения подготовки полицейских в современных условиях. Материалы будут полезными для ученых, правоохранителей-практиков, адъюнктов, аспирантов, курсантов, студентов, преподавателей высших учебных заведений.

Опис

Оптимізація навчально-методичного забезпечення підготовки поліцейських : пропозиції та рекомендації за результатами проведення круглого столу (м. Харків, 16 груд. 2016 р.) / [Кол. авт.-уклад.: Сокуренко В. В., Швець Д. В., Ковбаса Ю. В. та ін.]; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Каф. спец. фіз. підготовки ф-ту № 2. – Харків : ХНУВС, 2017. – 16 с.

Ключові слова

Фізична культура. Спорт. Physical Education. Sport. Физическая культура. Спорт, спеціальна фізична підготовка, Науково-методичні видання. Scientific and methodical publications. Научно-методические издания, Україна. Ukraine. Украина, специальная физическая подготовка, special physical training, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, Национальная полиция Украины, полиция, поліція, police, навчально-методичне забезпечення, підготовка кадрів

Бібліографічний опис

Оптимізація навчально-методичного забезпечення підготовки поліцейських : пропозиції та рек. за результатами проведення круглого столу (16 груд. 2016 р., м. Харків) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Каф. спец. фіз. підготовки. – Харків : ХНУВС, 2017. – 16 с.