Особливості застосування когнітивно–поведінкової терапії в роботі з психічною травмою

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Особистість, суспільство, війна: тези доп. учасників міжнар. психолог. форуму (м. Харків, 7 квіт. 2023 р.). – Харків, 2023. – С. 170-171

Анотація

Розкрито особливості застосування когнітивно–поведінкової терапії в роботі з психічною травмою.
The peculiarities of the application of cognitive-behavioral therapy in working with mental trauma are revealed.
Раскрыты особенности применения когнитивно-поведенческой терапии в работе с психической травмой.

Опис

Ключові слова

психологія, когнітивно–поведінкова терапія, психічна травма, psychology, cognitive and behavioral therapy, mental trauma, психология, когнитивно-поведенческая терапия, психическая травма

Бібліографічний опис

Новікова, К. М. Особливості застосування когнітивно–поведінкової терапії в роботі з психічною травмою / Катерина Миколаївна Новікова // Особистість, суспільство, війна: тези доп. учасників міжнар. психолог. форуму (м. Харків, 7 квіт. 2023 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2023. – С. 170-171.