Problem oriented policing in Kharkiv Region: first steps of implementation

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. – Харків: ХНУВС, 2019. – С. 25-28

Анотація

Надано соціологічне дослідження поліцейської діяльності, засноване на моделі «ком'юніті полісінг» в Харківській області.
Authors consider a survey from «Response Driven Policing» towards authentic «Community Policing» in Kharkiv region.
Рассмотрено социологическое исследование полицейской деятельности, основанное на модели «комьюнити полисинг» в Харьковской области.

Опис

Serdyuk, A. Problem oriented policing in Kharkiv Region: first steps of implementation / А. Serdyuk, A. Markovska // Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. [конф. (м. Харків, 31 трав. 2019 р.)] / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Каф. тактич. та спец.-фіз. підгот. ф-ту № 2. - Харків: ХНУВС, 2019. - С. 25-28.

Ключові слова

Соціологія. Соціальна робота. Sociology. Social Work. Социология. Социальная работа, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, комьюнити полисинг, Харків, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, Национальная полиция Украины, Харьков, Kharkiv region, поліція, полиция, police, публічна безпека, довіра до правоохоронних органів, оцінка роботи поліції, общественная безопасность, доверие к правоохранительным органам, оценка работы полиции, community policing, public safety, trust to law enforcement agencies, performance of law enforcement, правоохоронні органи, правоохранительные органы, law enforcement agencies

Бібліографічний опис