Принципи побудови партнерської взаємодії міліції з населенням

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2002

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 443-446

Анотація

Досліджено взаємодію між міліцією і населенням, яка створюється за допомогою певних принципів на основі існуючих законів України та актів МВС України, та реалізується у вигляді різноманітних організаційних форм, спрямованих на оздоровлення кримінальної ситуації та допомогу міліції з боку населення. The interaction between the police and the population, which is created with the help of certain principles on the basis of existing laws of Ukraine and acts of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, and implemented in various organizational forms aimed at improving the criminal situation and police assistance people. Исследовано взаимодействие между милицией и населением, которое создается с помощью определенных принципов на основе существующих законов Украины и актов МВД Украины, и реализуется в виде различных организационных форм, направленных на оздоровление криминальной ситуации и помощь милиции со стороны населения.

Опис

Московець, В. І. Принципи побудови партнерської взаємодії міліції з населенням / В. І. Московець // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 443-446.

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, органы внутренних дел, Internal Affairs Agencies, міліція, милиция, militia, взаємодія з населенням, взаимодействие с населением, interaction with the population, принципи, принципы, principles

Бібліографічний опис