Місце державних закупівель у правовому регулюванні публічної фінансової діяльності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і безпека. - 2012. - № 1 (43). - С. 281-286

Анотація

У статті проаналізовано особливості правового регулювання державних закупівель в Україні. Визначено, що використання державних коштів у державних закупівлях регулюється нормами фінансового права. Досліджено місце державних закупівель у публічній фінансовій діяльності.
In the article the peculiarities of legal regulation of state procurement in Ukraine are analyzed. It is determined that the use of public facilities in public procurement regulated by financial law. The place of public procurement in the public finance activities is researched.
В статье проанализированы особенности правового регулирования государственных закупок в Украине. Установлено, что использование государственных средств в государственных закупках регулируется нормами финансового права. Исследовано место государственных закупок в публичной финансовой деятельности.

Опис

Ключові слова

державні закупівлі, government procurement, государственные закупки, правове регулювання, legal regulation, правовое регулирование, публічна фінансова діяльність, public financial activity, публичная финансовая деятельность

Бібліографічний опис

Фалько, Л. В. Місце державних закупівель у правовому регулюванні публічної фінансової діяльності / Л. В. Фалько // Право і безпека. - 2012. - № 1 (43). - С. 281-286.