25 років під гаслом «Знання, закон, честь»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994–2019 рр.) : зб. тез доп. на міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя створення ун-ту (м. Харків, 22 листоп. 2019 р.). – Харків, 2019. – С. 17-19

Анотація

Опис

Швець, Д. В. 25 років під гаслом «Знання, закон, честь» / Дмитро Володимирович Швець // Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994–2019 рр.) : зб. тез доп. на міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя створення ун-ту (м. Харків, 22 листоп. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2019. – С. 17-19.

Ключові слова

Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Історія. History. История, Україна. Ukraine. Украина, 100-річчя підготовки охоронців правопорядку в Харкові, до 25-річчя ХНУВС, Харківський національний університет внутрішніх справ, Харьковский национальный университет внутренних дел, Kharkiv National University of Internal Affairs, підготовка поліцейських кадрів, подготовка полицейских кадров, training

Бібліографічний опис