25 років під гаслом «Знання, закон, честь»

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994–2019 рр.) : зб. тез доп. на міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя створення ун-ту (м. Харків, 22 листоп. 2019 р.). – Харків, 2019. – С. 17-19
Abstract
Description
Швець, Д. В. 25 років під гаслом «Знання, закон, честь» / Дмитро Володимирович Швець // Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994–2019 рр.) : зб. тез доп. на міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя створення ун-ту (м. Харків, 22 листоп. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2019. – С. 17-19.
Keywords
Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Історія. History. История, Україна. Ukraine. Украина, 100-річчя підготовки охоронців правопорядку в Харкові, до 25-річчя ХНУВС, Харківський національний університет внутрішніх справ, Харьковский национальный университет внутренних дел, Kharkiv National University of Internal Affairs, підготовка поліцейських кадрів, подготовка полицейских кадров, training
Citation