Господарські товариства як об'єкт управління

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Вип. 41. - С.236-244.

Анотація

В статті розкрито поняття господарського товариства як об’єкта управління та його правове становище. В статье раскрыто понятие хозяйственного общества как объекта управления и его правовое положение. The article describes the concept of a company as an object of management and its legal status.

Опис

Волкович, О. Ю. Господарські товариства як об'єкт управління / О. Ю. Волкович // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Вип. 41. - С.236-244.

Ключові слова

Господарське право. Business Law. Хозяйственное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, господарські товариства, хозяйственные общества, об’єкти управління, обьекты управления, господарська діяльність, хозяйственная деятельность, об'єкти державного управління, обьекты государственного управления, Адміністративне право та процес. Administrative Law and Procedure. Административное право и процесс

Бібліографічний опис