Особливості самосвідомості дівчат та юнаків - підлітків, які перебувають в різних типах шлюбних відносин

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Національного університету оборони України. - 2012. - Вип. 2(27). - С. 251-255

Анотація

Підкреслено, що проблема вивчення різних типів шлюбних стосунків в підлітковому віці стає все більше актуальною, як в теоретичних так і практичних аспектах, оскільки саме в підлітковому віці відбувається поступова зміна предметних компонентів «Я - концепції» та співвідношення тілесних і морально-психологічних компонентів свого «Я». Вивчено особливості самосвідомості, зокрема специфіка сприйняття фізичного «Я» дівчат та юнаків, які перебувають в різних типах шлюбних відносин.
It is emphasized that the problem of studying different types of marital relationships in adolescence is becoming more and more relevant, both in theoretical and practical aspects, since it is in adolescence that a gradual change takes place subject components of "I - concept" and the ratio of bodily and moral-psychological components your "I". Peculiarities of self-awareness are studied, in particular, the specifics of the perception of the physical "I" girls and boys who are in different types of marriage relationships.
Подчеркнуто, что проблема изучения различных типов брачных отношений в подростковом возрасте становится все более актуальной, как в теоретических, так и практических аспектах, поскольку именно в подростковом возрасте происходит постепенное изменение предметных компонентов «Я – концепции» и соотношения телесных и морально-психологических компонентов своего "Я". Изучены особенности самосознания, в частности специфика восприятия физического «Я» девушек и юношей, состоящих в разных типах брачных отношений.

Опис

Ключові слова

самосвідомість, consciousness, самосознание, підлітки, teenagers, подростки, шлюбні відносини, marital relations, брачные отношения

Бібліографічний опис

Синельник, О. С. Особливості самосвідомості дівчат та юнаків - підлітків, які перебувають в різних типах шлюбних відносин / Синельник О. С., Греса Н. В. // Вісник Національного університету оборони України. - 2012. - Вип. 2(27). - С. 251-255.