Визначення ємності гравітаційного накопичувача енергії

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Авіація, промисловість, суспільство : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кременчук, 18 трав. 2023 р.). – Кременчук - Харків : ХНУВС, 2023. – С. 112-114

Анотація

Розглянуто проблему акумулювання електроенергії. Відзначено, що перспективною і екологічною технологією є гравітаційне накопичування енергії.
The problem of electricity accumulation is considered. It was noted that gravity storage is a promising and ecological technology energy.
Рассмотрена проблема аккумулирования электроэнергии. Отмечено, что перспективной и экологической технологией является гравитационное накопление энергии.

Опис

Ключові слова

електроенергетика, electric power industry, электроэнергетика, гравітаційні накопичувачі енергії, gravitational energy storage, гравитационные накопители энергии, акумулювання електроенергії, accumulation of electricity, аккумулирование электроэнергии

Бібліографічний опис

Волканін, Є. Є. Визначення ємності гравітаційного накопичувача енергії / Волканін Є. Є. // Авіація, промисловість, суспільство : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кременчук, 18 трав. 2023 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кременчуц. льотний коледж., Наук.парк «Наука та безпека». – Кременчук - Харків : ХНУВС, 2023. – С. 112-114.