Втрата трудового потенціалу як загроза економічній безпеці України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018-11

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 30 листоп. 2018 р.). – Харків, 2018. – 360 с.- С. 267-268

Анотація

В роботі проаналізований сучасний стан ринку праці в Україні. З'ясовані фактори, що викликають втрату трудового потенціалу України. Визначені шляхи підвищення рівня трудового потенціалу. The paper analyzes the current state of the labor market in Ukraine. The factors that cause loss of labor potential of Ukraine are found out. The ways of raising the level of labor potential are determined. В работе проанализировано современное состояние рынка труда в Украине. Выяснены факторы, которые вызывают потерю трудового потенциала Украины. Определены пути повышения уровня трудового потенциала.

Опис

Павленко Н.В. Втрата трудового потенціалу як загроза економічній безпеці України [Текст] / Н.В. Павленко // Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 30 листоп. 2018 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2018. – 360 с.- С. 267-268.

Ключові слова

економіка України, economy of Ukraine, экономика Украины, трудовий потенціал, трудовой потенциал, labor potential, економічна безпека, economic security, экономическая безопасность

Бібліографічний опис