Система універсальних міжнародних актів по боротьбі з катуваннями та іншими формами негуманного поводження

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум права. – 2014. – № 3. – С. 383–389.

Анотація

Розглядаються, аналізуються та систематизуються універсальні міжнародні стандарти (обов’язкового та рекомендаційного характеру) по боротьбі з катуваннями та іншим жорстоким, нелюдським або принижуючому гідність поводженням чи покаранням.
This article discusses, analyzes and systematized universal international standards (mandatory and recommender character) in the fight against torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.
Рассматриваются, анализируются и систематизируются универсальные международные стандарты (обязательного и рекомендационного характера) по борьбе с пытками и другими жестокими, бесчеловечными или унижающими достоинство видами обращения и наказания.

Опис

Тітов, Є. Б. Система універсальних міжнародних актів по боротьбі з катуваннями та іншими формами негуманного поводження [Електронний ресурс] / Є. Б. Тітов // Форум права. – 2014. – № 3. – С. 383–389. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/jpdf/FP_index.htm_2014_3_64.pdf.
Тітов Є. Б. "Система універсальних міжнародних актів по боротьбі з катуваннями та іншими формами негуманного поводження." Форум права 3 (2014): 383–389.

Ключові слова

Міжнародне право .International Law. Международное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, захист прав людини, защита прав человека, негуманне поводження, негуманное обращение, inhumane treatment, катування, пытки, torture, жорстоке поводження, жестокое обращение, міжнародно-правові акти, международно-правовые акты, international and legal acts

Бібліографічний опис