Поняття та особливості суб’єктів господарювання в системі суб’єктів адміністративного права

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і безпека. - 2011. - № 1 (38). - С. 115-120

Анотація

Охарактеризовано наукові підходи до визначення поняття суб’єкта адміністративного права. Акцентовано увагу на поділі суб’єктів адміністративного права на види. Виходячи з предмета адміністративно-правового регулювання визначено поняття та особливості суб’єктів господарювання як суб’єктів адміністративного права, уточнено їх адміністративно-правовий статус.
Scientific views on the definition of concept of administrative law subject are considered. Attention on kinds of administrative law subjects distributing is accented. On the basis of the subject of administrative and legal regulation a concept and features of commercial entities as administrative and legal subjects is determined, and also administrative and legal status of business entities is defined.
Охарактеризованы научные подходы к определению понятия субъекта административного права. Акцентировано внимание на распределении субъектов административного права на виды. Исходя из предмета административно-правовой регулирования определено понятие и особенности субъектов предпринимательства как субъектов административного права, уточнен их административно-правовой статус.

Опис

Ключові слова

суб’єкт адміністративного права, subject of administrative law, субъект административного права, суб’єкти господарювання, business entities, субъекты хозяйствования, класифікація, classification, классификация

Бібліографічний опис

Любімова, С. Ю. Поняття та особливості суб’єктів господарювання в системі суб’єктів адміністративного права / С. Ю. Любімова // Право і безпека. - 2011. - № 1 (38). - С. 115-120.