Дотримання прав і свобод людини на деокупованих територіях

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Наука в умовах воєнного стану: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матер. Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених (м. Дніпро, 3 трав. 2023 р.). – Дніпро : ДДУВС, 2023. – С. 119-121

Анотація

Визначено, що одним із головних питань, яке постало перед Українською владою та громадськістю після звільнення територій, було забезпечення прав тих, хто зазнав психологічної, фізичної та майнової шкоди. Для вирішення цієї проблеми впроваджуються різноманітні заходи на національному рівні, а також залучається допомога міжнародних організацій.
It was determined that one of the main issues that arose before the Ukrainian authorities and the public after the liberation of the territories was ensuring the rights of those who suffered psychological, physical and property damage. To solve this problem, various measures are implemented at the national level, and the help of international organizations is also involved.
Определено, что одним из главных вопросов, который встал перед Украинской властью и общественностью после освобождения территорий, было обеспечение прав тех, кто понес психологический, физический и имущественный ущерб. Для решения этой проблемы проводятся различные мероприятия на национальном уровне, а также привлекается помощь международных организаций.

Опис

Ключові слова

дотримання прав і свобод людини, observance of human rights and freedoms, соблюдение прав и свобод человека, деокуповані території, de-occupied territories, деоккупированные территории, воєнний стан, martial law, военное положение

Бібліографічний опис

Скляр, О. С. Дотримання прав і свобод людини на деокупованих територіях / Скляр Олександр Сергійович, Свистун Дар’я Сергіївна // Наука в умовах воєнного стану: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матер. Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених (м. Дніпро, 3 трав. 2023 р.) / МВС України, Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ. – Дніпро : ДДУВС, 2023. – С. 119-121.