Деякі аспекти проблематики доктринального тлумачення

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2002

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2002.- Вип. 20.- С. 164 - 170

Анотація

Досліджується одне з дискусійних питань теорії тлумачення - визначення сутності доктринального тлумачення, його місця в механізмі правового регулювання. Исследуется один из дискуссионных вопросов теории толкования - определение сущности доктринального толкования, его места в механизме правового регулирования. One of the debatable issues of the theory of interpretation is investigated - the definition of the essence of doctrinal interpretation, its place in the mechanism of legal regulation.

Опис

Михайлович, Д. М. Деякі аспекти проблематики доктринального тлумачення / Д. М. Михайлович // Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2002.- Вип. 20.- С. 164 - 170

Ключові слова

доктрина, доктрина, доктринальне тлумачення, доктринальное толкование, теорія права, теория права, правові норми, правовые нормы

Бібліографічний опис