Підвищення запобіжної ролі права в боротьбі зі злочинністю

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум права. - 2008. - № 2. – С. 363- 366

Анотація

Виконано аналіз проблем у сфері нормативно-правового регулювання діяльності щодо запобігання злочинності та злочинним проявам.
The analysis of problems in the sphere of law regulation of crime prevention activity is devoted.
Выполнен анализ проблем в сфере нормативно-правового регулирования деятельности по предупреждению преступности и преступных проявлений.

Опис

Мірошниченко, О.С. Підвищення запобіжної ролі права в боротьбі зі злочинністю [Електронний ресурс] //Форум права. - 2008. - № 2. – С. 363-366. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2008-2/08mosbzz.pdf.
Мірошниченко О. С. "Підвищення запобіжної ролі права в боротьбі зі злочинністю." Форум права 2 (2008): 363-366.

Ключові слова

Кримінологія. Criminology. Криминология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, запобігання злочинам, предотвращение преступлений, боротьба зі злочинністю, борьба с преступностью, запобіжна функція

Бібліографічний опис