Деякі організаційно-правові проблеми аудиторської діяльності в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2006

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 35.- С. 338 - 341

Анотація

Досліджуються деякі організаційно-правові проблеми аудиторської діяльності в Україні. Пропонується внесення більш уточнюючих визначень термінів «користувачі» та «замовники» до Закону України «Про аудиторську діяльність». Исследуются некоторые организационно-правовые проблемы аудиторской деятельности в Украине. Предлагается внесение более уточняющих определений терминов «пользователи» и «заказчики» в Закон Украины «Об аудиторской деятельности». Some organizational and legal problems of audit activity in Ukraine are investigated. It is proposed to introduce more precise definitions of the terms "users" and "customers" in the Law of Ukraine "On Auditing".

Опис

Акімов, В. В. Деякі організаційно-правові проблеми аудиторської діяльності в Україні / В. В. Акімов // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 35.- С. 338 - 341

Ключові слова

аудит, аудит, замовник, заказчик, користувач, пользователь, аудиторська діяльність, аудиторская деятельность

Бібліографічний опис