Щодо реформування земельних відносин в АПК: окремі проблеми оформлення земель фермерських господарств

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні проблеми соціального права. Випуск 5. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Українська правнича наука: основні тенденції розвитку в умовах євроінтеграції» 10 листопада 2017 року. – Львів, «ГАЛИЧ-ПРЕС», 2017. – 218 с.

Анотація

Досліджено проблемні питання оформлення прав на земельну ділянку, яка надана для ведення фермерського господарства. Розглянуті особливості переоформлення права постійного землекористування в право власності. Запропоновані зміни до земельного законодавства. The problematic issues of registration of the rights to the land plot, which were provided for the management of the farm. The peculiarities of re-registration of the right of permanent land use in the ownership right are considered. Proposed changes to land legislation. Исследовано проблемные вопросы оформления прав на земельный участок, предоставленный для ведения фермерского хозяйства. Рассмотрены особенности переоформления права постоянного землепользования в право собственности. Предложенные изменения в земельное законодательство.

Опис

Бригадир І.В. Щодо реформування земельних відносин в АПК: окремі проблеми оформлення земель фермерських господарств. / І. В. Бригадир // Актуальні проблеми соціального права. Випуск 5. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Українська правнича наука: основні тенденції розвитку в умовах євроінтеграції» 10 листопада 2017 року. – Львів, «ГАЛИЧ-ПРЕС», 2017. – 218 с. С. 46-48.

Ключові слова

Земельне право. Аграрне право. Land Law. Agrarian Law. Земельное право. Аграрное право

Бібліографічний опис