Експертно-криміналістичні засади визначення об’єктів запобіжного впливу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні питання судової експертизи і криміналістики : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. з нагоди 100-річчя Нац. наук. центру «Ін-т суд. експертиз імені засл. проф. М. С. Бокаріуса» (м. Харків, 10 листоп. 2023 р.). — Харків, 2023. — С. 229-231

Анотація

Доповідь присвячено дослідженню теоретичних і прикладних питань, пов’язаних із проблемою визначення об’єктів запобігання та протидії злочинності як виявлення кримінальної активності. Доведено, що для запобігання злочинності характерні менш агресивні та більш соціальні форми, а протидія пов’язана з активною діяльністю різних суб’єктів. Наголошено, що експертно-криміналістична діяльність сприяє визначенню й уточненню об’єктів запобіжного впливу, що своєю чергою впливає на дієвість і ефективність заходів запобігання та протидії злочинності.
The report examines theory and practice issues of identifying objects for crime prevention and countering criminal activity detection. It is argued that the crime prevention is characterized by less aggressive and more socially oriented actions, while countering it involves the active various subject’s involvement. It is emphasized that forensic and criminological practice contribute to the identification and specification crime prevention objects, which, in turn, affect the efficiency and effectiveness of crime prevention and counteraction efforts.
Доклад посвящен исследованию теоретических и прикладных вопросов, связанных с проблемой определения объектов предотвращения и противодействия преступности как выявление криминальной активности.

Опис

Ключові слова

судова експертиза, запобігання злочинності, протидія злочинності, об’єкт запобіжного впливу, криміналістична профілактика, forensic examination, crime prevention, countering crime, object for crime prevention, criminological prevention

Бібліографічний опис

Лукашевич, С. Ю. Експертно-криміналістичні засади визначення об’єктів запобіжного впливу / Лукашевич С. Ю., Салаєва К. А. // Актуальні питання судової експертизи і криміналістики : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. з нагоди 100-річчя Нац. наук. центру «Ін-т суд. експертиз імені заслуж. проф. М. С. Бокаріуса» (м. Харків, 10 листоп 2023 р. ). — Харків : ННЦ «ІСЕ ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса», 2023. — С. 229-231.