Психологічні особливості професійної діяльності слідчого

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 24 берез. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 114-116

Анотація

Розглянуто психологічну структуру професійної діяльності слідчих. Виокремлено і схарактеризовано пошуково-пізнавальну, реконструктивну, комунікативну, організаторську, засвідчувальну та соціальну складові професійної діяльності слідчого.
The psychological structure of the professional activity of investigators is considered. The searching and cognitive, reconstructive, communicative, organizational, certifying and social components of the investigator's professional activity are singled out and characterized.
Рассмотрена психологическая структура профессиональной деятельности следователей. Выделены и охарактеризованы поисково-познавательная, реконструктивная, коммуникативная, организаторская, удостоверяющая и социальная составляющие профессиональной деятельности следователя.

Опис

Скляр, О. С. Психологічні особливості професійної діяльності слідчого / Олександр Сергійович Скляр // Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 24 берез. 2023 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Наук. парк «Наука та безпека». – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 114-116.

Ключові слова

Психологія. Рsychology. Психология, Юридична психологія. Legal psychology. Юридическая психология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, слідчі, investigators, следователи, психологічні особливості, psychological features, психологические особенности, професійна діяльність, professional activity, профессиональная деятельность

Бібліографічний опис