Тоталітарні секти: поняття і ознаки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 4 (63). – С. 236-243

Анотація

Розглянуто проблему відсутності закріплення на законодавчому рівні поняття тоталітарної секти, що останнім часом привертає до себе увагу дослідників у зв’язку з розповсюдженням на території України релігійних або псевдорелігійних організацій різноманітної направленості. На основі історичного досвіду та сучасної практики розглянуто різноманітні визначення секти як релігійного новоутворення взагалі, так і тоталітарної секти окремо, існування якої пов’язано з порушенням основних прав і свобод людини. Автором запропоновано власне поняття тоталітарної секти, а також зазначено низку ознак, притаманних більшості тоталітарних сект. Вирішення окресленої проблеми надасть можливість на законодавчому рівні більш ефективно протидіяти загрозам суспільству та державі, спричиненими діяльністю тоталітарних сект в Україні, а також надасть законні підстави для притягнення до кримінальної відповідальності осіб за пропаганду, створення та діяльність такої організації. The problem of the absence in legislation the concept of a totalitarian sect, which activity is related to the violation of fundamental rights and freedoms, is researched. Recently, this issue has attracted the attention of different researchers because there is a spread of religious or pseudo-religious organizations of different orientation on the territory of Ukraine. Рассмотрена проблема отсутствия закрепленного на законодательном уровне определения тоталитарной секты, что в последнее время привлекает к себе внимание исследователей в связи с распространением на территории Украины религиозных или псевдорелигиозных организаций различной направленности. На основании исторического опыта и современной практики рассмотрены различные определения секты и тоталитарной секты в частности, существование которой связано с нарушением основных прав и свобод человека.

Опис

Луценко, І. Г. Тоталітарні секти: поняття і ознаки / І. Г. Луценко // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 4 (63). – С. 236-243.

Ключові слова

Соціологія. Соціальна робота. Sociology. Social Work. Социология. Социальная работа, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, релігія, религия, religion, секта, sect, тоталітарна секта, тоталитарная секта, totalitarian sect, поняття, понятие, concept, психологічний вплив, психологическое воздействие, psychological influence

Бібліографічний опис