Психологічна складова оперативно-розшукової діяльності під час пошуку неповнолітнього

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні питання та перспективи використання оперативно-розшукових засобів у розкритті злочинів в умовах воєнного стану : матеріали міжвідом. наук.-практ. конф. (м. Київ, 30 берез. 2023 р.). – Київ, 2023. – С. 195-197

Анотація

Зазначено, що психологічна складова оперативно-розшукової діяльності під час пошуку неповнолітнього є надзвичайно важливою, оскільки вона визначає успішність такої діяльності. Серед основних психологічних складових можна виділити професійну підготовку співробітників правоохоронних органів, психологічний стан самого розшукуваного неповнолітнього та психологічний клімат в колективі розшукувачів.
It is noted that the psychological component of operational search activity during the search for a minor is extremely important, as it determines the success of such activity. Among the main psychological components, it is possible to single out the professional training of law enforcement officers, the psychological state of the wanted minor himself, and the psychological climate in the team of detectives.
Отмечено, что психологическая составляющая оперативно-розыскной деятельности при поиске несовершеннолетнего чрезвычайно важна, поскольку она определяет успешность такой деятельности. Среди основных психологических составляющих можно выделить профессиональную подготовку сотрудников правоохранительных органов, психологическое состояние самого разыскиваемого несовершеннолетнего и психологический климат в коллективе разыскателей.

Опис

Зінченко, Д. А. Психологічна складова оперативно-розшукової діяльності під час пошуку неповнолітнього / Зінченко Данііл Анатолійович // Актуальні питання та перспективи використання оперативно-розшукових засобів у розкритті злочинів в умовах воєнного стану : матеріали міжвідом. наук.-практ. конф. (м. Київ, 30 берез. 2023 р.) / МВС України, Нац. поліція України, Нац. акад внтурт. справ. – Київ, 2023. – С. 195-197.

Ключові слова

Психологія. Рsychology. Психология, Юридична психологія. Legal psychology. Юридическая психология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Оперативно-розшукова діяльність. Operative and search activity. Оперативно-розыскная деятельность, operative and search activity, оперативно-розыскная деятельность, пошук неповнолітнього, неповнолітні, правоохоронні органи, психологічний портрет неповнолітнього, психологічні методи під час роботи з неповнолітніми, індивідуальний підхід, поиск несовершеннолетнего, несовершеннолетние, search for a minor, minors

Бібліографічний опис