Стан, загрози та перспективи економічної безпеки України

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Інформаційна та економічна безпека (INFECO-2016) : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 28-30 квіт. 2016 р.). – Київ : УБС НБУ, 2016. – С.95-98
Abstract
В роботі проаналізовані основні загрози економічній безпеці України, які були сформовані протягом тривалого часу та виходять з недоліків економічної політики з часу існування України як окремої держави. Наведені рекомендації щодо їх усунення. Проаналізовано тенденції структурної деформації в бік виробництва з низькою доданою вартістю та деіндустріалізації економіки України.
The paper analyzes the main threat to the economic security of Ukraine, which have been formed for a long time and are based on the shortcomings of economic policy since the existence of Ukraine as an independent state. The recommendations on their elimination are given. The tendencies of structural deformation toward the production of low value-added and de-industrialization of the economy of Ukraine are analyzed.
В работе проанализированы основные угрозы экономической безопасности Украины, которые были сформированы в течение длительного времени и исходят из недостатков экономической политики со времени существования Украины как отдельного государства. Приведены рекомендации по их устранению. Проанализированы тенденции структурной деформации в сторону производства с низкой добавленной стоимостью и деиндустриализации экономики Украины.
Description
Садиков М. А. Стан, загрози та перспективи економічної безпеки України / М.А. Садиков, О.О. Свєженцев // Інформаційна та економічна безпека (INFECO-2016) : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 28-30 квітня 2016 р.). – Київ : УБС НБУ, 2016. – С.95-98.
Keywords
Економічні науки. Економічна безпека. Economics. Economic Security. Экономические науки. Экономическая безопасность, Україна. Ukraine. Украина, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, загрози економічній безпеці, структурна деформація економіки, стратегія економічного розвитку, threats of economic security, structural deformation of the economy, economic development strategy, угрозы экономической безопасности, структурная деформация экономики, стратегия экономического развития
Citation