Договір драйвінгу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. – Вип. 38. - С. 216-222

Анотація

Зазначено, що з переходом на ринкові відносини в Україні започатковані нові послуги, у тому числі й транспортні. До них відноситься договір драйвінгу, який слугує охороні прав учасників дорожнього руху. Отмечено, что с переходом на рыночные отношения в Украине начаты новые услуги, в том числе и транспортные. К ним относится договор драйвинга, который служит охране прав участников дорожного движения. It is noted that with the transition to market relations in Ukraine, new services have been launched, including transport. These include a driving agreement, which serves to protect the rights of road users.

Опис

Шишка, Р. Б. Договір драйвінгу / Р. Б. Шишка // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. – Вип. 38. - С. 216-222

Ключові слова

Цивільне право. Civil Law. Гражданское право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, договірні відносини, договорные отношения, contractual relations, драйвінг, драйвинг, driving, договір драйвінгу, договор драйвинга, driving contract, транспортні послуги, транспортные услуги, transport services

Бібліографічний опис