До питання правового статусу осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і безпека. - 2011. - № 2 (39). - С. 66-69

Анотація

Розглянуто питання правового статусу осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ; надано пропозиції з його удосконалення. The question of the legal status of enlisted and officer corps of Ministry of Internal Affairs is reviewed; suggestions on its improvement are given. Рассмотрен вопрос правового статуса лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел; предоставлены предложения по его усовершенствованию.

Опис

Кісіль, О. Ю. До питання правового статусу осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ / О. Ю. Кісіль // Право і безпека. - 2011. - № 2 (39). - С. 66-69.

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, органы внутренних дел, Internal Affairs Agencies, правовий статус, правовой статус, legal status

Бібліографічний опис