Психолого-педагогічні особливості готовності тренера з таеквон-до до професійної діяльності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Збірник наукових праць "Педагогічні науки" / МОН України, Херсон. держ. ун-т. ‒ Херсон, 2016. ‒ Вип. LXXІІІ, Т. 2. -С. 80-84

Анотація

У статті проаналізовано стан дослідженості проблеми професійної підготовки тренерів із різних видів спорту. Розглянуто особливості таеквон-до як виду спорту з позицій різних наук: філософії, біології, педагогіки. Обґрунтовано переваги заняттями таеквон-до (з позицій функціонального розвитку людини будь-якого віку; як соціально та корисно спрямований вид спортивної діяльності; як система спортивного вдосконалення; як система підтримки функціональної форми людини). Визначено складники (психологічний, педагогічний, фізичний, техніко-тактичний) професійної готовності тренера із цього виду спорту до професійної діяльності; розглянуто їхній зміст.
The state of research problems of professional training for sports coaches; including coaches from a variety of sports, is analysed in this article. It discusses the ftures of Taekwon-Do as a sport from the point of view of the various sciences: philosophy, biology and pedagogy. The advantages of Taekwon-Do classes are substantiated (concerning the functional position of any person of any age), as a socially useful type of sports activity, regarding a system of sports perfection and maintenance of functional human forms. The article determines the composition of the Taekwon-Do coach readiness relative to the professional activities (psychological, pedagogical, physical, technical and tactical) and examines their contents.
В статье проанализировано состояние изученности проблемы профессиональной подготовки тренеров по различным видам спорта. Рассмотрены особенности таэквон-до как вида спорта с позиций различных наук: философии, биологии, педагогики. Обоснованы преимущества занятиями таэквон-до (с позиций функционального развития человека любого возраста; как социально и полезно направленный вид спортивной деятельности; как система спортивного совершенствования; как система поддержки функциональной формы человека). Выделены составляющие (психологическая, педагогическая, физическая, технико-тактическая) профессиональной готовности тренера данного вида спорта к профессиональной деятельности; рассмотрено их содержание.

Опис

Кузнецова І. Ю. Психолого-педагогічні особливості готовності тренера з таеквон-до до професійної діяльності / Кузнецова І. Ю. // Збірник наукових праць "Педагогічні науки" / МОН України, Херсон. держ. ун-т. ‒ Херсон, 2016. ‒ Вип. LXXІІІ, Т. 2. -С. 80-84.

Ключові слова

Психологія. Рsychology. Психология, Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, Фізична культура. Спорт. Physical Education. Sport. Физическая культура. Спорт, Україна. Ukraine. Украина, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, спорт, тхэквондо, тренер, тренування, професійна готовність, готовність до професійної діяльності, тхеквондо, тренировка, профессиональная готовность, готовность к профессиональной деятельности, професійна підготовка, sports, Taekwondo, coach, training, professional readiness, professional activity

Бібліографічний опис